Baki Dou 2018 Chapter 132

Baki-Dou (刃牙道, Baki Dō; stylized BAKI-DOU; literally: “The Way of Baki” or “Baki’s Path”) is a fourth manga series, written and illustrated by Keisuke Itagaki, serialized in Weekly Shounen.